w

Ny forskrift for tilskudd

Fra og med 1. januar 2017 tildeles statlige tilskudd i henhold til "Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon".  

AKTUELT
26.01.201716:03 Linda Netland

Fra og med 1. januar 2017 tildeles statlige tilskudd i henhold til Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Alle tilskudd vil bli gjort i henhold til forskriften og i tråd med Filmfond Nords retningslinjer. Retningslinjene er under revisjon. Frem til nye retningslinjer foreligger i løpet av våren, vil alle tilskudd gis i samsvar med forskriften og med dagens retningslinjer som førende for regionale prioriteringer.

Shutterstock