w

Investeringsmidler

Her finner du informasjon om hva som kreves for at Filmfond Nord skal vurdere investering.

22.08.201613:19 Liss

Kravene til dokumentasjon for at Filmfond Nord skal vurdere investering, er de samme som for de statlige tilskuddsmidlene. Dokumentasjon sendes via Filmsøk

Hvem kan søke? 

Søkeren må være et "norsk, uavhengig produksjonsselskap", slik det er definert av Kulturdepartementet i forskrift for tilskudd til audiovisuelle produksjoner. Det innebærer at søkeren må være et selskap som  

 • har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål
 • er registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret med NACE-kode 59 (Film-, video- og fjernsynsproduksjon.
 • ikke eies helt eller delvis av et kringkastingsselskap

Vi vurderer produsentens tidligere erfaringer i søknadsbehandlingen. 

En utenlandsk hovedprodusent må ha gjennomføringsavtale med en norsk co-produsent fra et "norsk, uavhengig produksjonsselskap".  

Hva investerer vi i/gir vi støtte til?

 • Langfilm, drama- eller dokumentarserier

Hvordan er søknadsprosessen? 

Søknad skal inneholde manus, prosjektbeskrivelse og kalkyle/budsjett.

I prosjektbeskrivelsen skal det redegjøres for opptakssteder i Nordland og/eller Finnmark, anslag om spending under opptaksperioden, bruk av lokal stab og/eller skuespillere.

Videre må vi ha:

 • endelig og signert budsjett
 • finansieringsplan
 • produksjonsplan
 • markedsføringsplan
 • distribusjonsavtale
 • oversikt over stab og skuespillere
 • oversikt over filmens inntektspotensiale og tilbakebetalingsplan

Basert på denne informasjonen skriver administrasjonen en innstilling til styret som tar en beslutning om investering.

Merk at det må fremgå hva slags tilskudd man søker; regional toppfinansiering (investering) eller tilskudd gjennom de statlige midlene.

Filmfond Nord benytter Filmsøk  som vil lede søker gjennom prosessen.