w

Arbeidsstipend 2019

Filmfond Nord lanserer ett-årig arbeidsstipend på 100.000 kroner. Stipendet skal gi produsenter, regissører og manusforfattere som bor og har sitt daglige virke i regionen mulighet til kunstnerisk videreutvikling.

SØKNADSFRIST 15. OKTOBER
30.08.201816:22 Linda Netland

Følgende kriterier legges til grunn for beslutning:

  • kunstneriske ambisjoner
  • begrunnelse for hvordan stipendet skal bidra til utvikling for søkeren
  • virket frem til nå, med særlig fokus på kunstneriske målsettinger og motivasjoner
  • erfaring og gjennomføringsevne

 Søknaden skal inneholde:

  • kunstneriske ambisjoner og begrunnelse for hvordan stipendet skal bidra til utvikling for søkeren
  • en kort beskrivelse av virket frem til nå, med særlig fokus på kunstneriske målsettinger og motivasjoner
  • CV

Søkeren skal avlegge rapport innen ett år etter at stipendet er mottatt.

Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

Søknaden sendes til post@filmfondnord.no og merkes "Søknad Arbeidsstipend".