Registrer deg!

Vil du jobbe på store film- og TV-produksjoner i Nord-Norge? Nå kan du registrere deg i Nordnorsk Filmkommisjons ressursdatabase.

Nordnorsk ressursdatabase

Nordnorsk Filmkommisjon v/Hilde Korsæth bygger opp en database over film- og TV-folk i Nord-Norge for å få en oversikt over hvem kommisjonen kan koble videre til når de store produksjonene kommer.

Derfor inviteres dere i den nordnorske filmbransjen til å registrere dere i kommisjonens database med kontaktinformasjon, fagfunksjon/-kompetanse og hvilke typer produksjoner dere er interessert i å jobbe på. 

Skjemaet finner dere her.

Fra innspillingen av Askeladden i Soria Moria slott ved Bodø