Ni nye tilskudd

Styret i Filmfond Nord vedtok i styremøte 20. april å gi tilskudd fra statlige tilskuddsmidler til ni produksjoner. Det ble behandlet 28 søknader i denne søknadsrunden. Det samlede søknadsbeløpet var på 1 900 000 kroner. Det ble gitt tilskudd på totalt 860 000 kroner. Filmfond Nords filmkonsulenter har i denne søknadsrunden vært Wibecke Rønseth, Helle Hansen og Gjermund Gisvold.

Utviklingstilskudd våren 2021

PROSJEKTUTVIKLING:

Borgerkrig
Lang fiksjon enkeltstående verk

Familien Hansen opplever sitt livs største mareritt når sønnen Johannes tar sitt eget liv. Det tragiske dødsfallet danner utgangspunktet for en mangefasettert og rikt forgrenet historie som stiller grunnleggende spørsmål ved erfaringen og ikke minst omstendighetene som ledet opp mot det: Hvor langt kan et menneske drives i sin fortvilelse? Hva slags ringvirkninger har den indre borgerkrigen på et menneske? Hvordan leve videre med smerten fra et uoverkommelig tap? Og enda verre; et tap som kanskje kunne vært unngått.

Produsent: Storyline Nor AS v/Tom Vidar Karlsen
Regi: Torstein Bjørklund
Manus: Mads Sjøgård Pettersen
Prosjektutviklingstilskudd: kr 100 000

Havsøstre
Dokumentar

Is freedom possible for two women, living at opposite poles of Europe, who desire to be fisherwomen, in a male world? Following them, we’ll reveal the hidden machismo inside European culture, in a film about everyone’s right to fulfill their dreams.

Produsent: Rein Film Finnmark AS v/ Aleksander Olai Korsnes og Mathis Ståle Mathisen
Regi: Brunella Fili
Manus: Brunella Fili
Prosjektutviklingstilskudd kr 100 000

In cod we trust
Dokumentar

In Cod We Trust er en dokumentar som portretterer Norges største fiskevær, Båtsfjord, gjennom de siste femti år. I møte med en mengde karakterer, fra 12 til 87, fra en rekke forskjellige land og opphav, blir vi kjent med deres tilhørighet til fiskeværet, hva de representerer av gammelt og nytt, og hvordan alle skjebnene er knyttet ubønnhørlig sammen av fisk.

Produsent: Lofoten Film Collective AS v/Inge Wegge og Yngvar Christensen
Regi: Guro Saniola Bjerk
Manus: Guro Saniola Bjerk
Prosjektutviklingstilskudd kr 100 000

 

MANUSUTVIKLING:

Han som ble igjen
Dramaserie 

Mutasjoner av viruset spinner ut av kontroll og hele landet settes i en langvarig lockdown. For å kompensere for manglende sosial omgang etablerer myndighetene en digital plattform hvor ungdommer kan møtes som avatarer. Her oppstår et uventet og sterkt vennskap mellom “Lea -X” og “Kriss”. Når landet endelig åpnes igjen, forsvinner Lea-X ut i den virkelige verdenen, mens Kriss tviholder på den trygge digitale hverdagen. Når Lea-X ikke returnerer til “Soplo” tvinges Kriss ut i den virkelige liv for å finne igjen sin bestevenn.

Manusforfatter: Jim Hansen
Manusutviklingstilskudd: kr 100 000

Efforts (Våre menn i Gaza)
Dokumentarfilm

I perioden 1956-1967 ble norske menn kalt til tjeneste med FNs beredskapsstyrker. Deres oppdrag: å opprettholde fred i Midtøsten. Seksti år senere møter jeg dem, som palestinsk filmskaper prøver jeg å bringe minnene og historien til fra tiden tilbake. Gjennom filmen vil jeg kaste lys over disse veteranene, deres minner, deres bilder og den historien som vi fremdeles lever med konsekvensene av.

Manusforfatter: Mohammed Jabaly
Manusutviklingstilskudd: kr 80 000

Presten
Lang fiksjon enkeltstående verk

Anna er ny i jobben som fengselsprest i Tromsø fengsel. I møte med de innsatte og deres historier, møter hun også seg selv på nytt. Hennes tidligere sannheter må opp til vurdering, hennes tro blir satt på prøve, og hun må på nytt finne ut hvem hun er. Fra å ikke klare å finne sin plass i fengselet, begynner det etter hvert å bli vanskelig å finne sin plass i verden utenfor. Hva kan et menneske klare å romme og hvor går grensene for vår empati? Prosjektet er basert på samtaler og møter med fengselsprester og innsatte i Tromsø fengsel.

Manusforfatter: Rebekka Nystabakk
Manusutviklingstilskudd: kr 100 000

Partisanene
Dramaserie

Dette er en historie om norsk motstandsbevegelse under andre verdenskrig, hvor Finnmarkinger, som Sovjetiske partisaner, var med på å frigjøre Norge. Men det er også en historie om det unike naboforholdet i tiden før, og om den kalde krigen som kom etterpå - hvor krigsheltene og deres etterkommere ble møtt med overvåking og forfølgelse.

Manusforfatter: Caroline Bergendahl Arnesen
Manusutviklingstilskudd: kr 100 000

The Grim Reaper
Lang fiksjon enkeltstående verk

En tid hvor verden eksistere todelt. De velstående og de døde. De velstående lever i et trygt og velfungerende samfunn bak store betongvegger. De døde kjemper for å overleve i et iskaldt sted med fattigdom, vold og sykdom. Uten lover, regler eller hjelp, har samfunnet utenfor veggene kollapset. Bak murene trenes en håndfull gruppe spesialsoldater opp, de kalles the Spectacles. Eller Reaper blant folketalen. The Spectacle har en oppgave og det er å holde befolkningsveksten nede. En dag får en av the Spectacles vite at hans søster står på listen av mennesker han må drepe. 

Manusforfatter: Reinert Kill
Manusutviklingstilskudd: kr 80 000

Legenden om Eli
Lang fiksjon enkeltstående verk

Åge, 6 år, en litt naiv liten gutt, blir offer for Eli (7år) sine utspekulerte skrøner om hvordan verden henger sammen. Selv om de to har vært bestevenner hele livet, er hun ikke bare snill med Åge, som får gjennomgå både fysisk og verbalt. Men ofte ligger det mer bak hvordan en person oppfører seg, enn det vi klarer å se ved første øyekast.

Manusforfatter: Tord Theodor Olsen
Manusutviklingstilskudd: kr 100 000

Fra "Havsøstre"