FICTION NORWAY 2022

Vi inviterer norske spillefilm- og serieskapere til å sende inn prosjekter til Fiction Norway 2022. Dette er en unik mulighet for norske produsenter til å møte sentrale nordamerikanske finansiører, distributører og visningsplattformer.

27.08.202110:33 Linda Netland

Markedet arrangeres 18.-19. januar 2022 under Tromsø Internasjonale Filmfestival.Her får dere muligheten til å pitche nye prosjekter som har potensial i det nordamerikanske markedet, med påfølgende individuelle møter.

Slik velger vi prosjekter
Fiction Norway skal vise fram og gjøre tilgjengelig det beste vi har av spillefilm og dramaserier i Norge, og stimulere til økt salg og distribusjon til Nord-Amerika. Målet er at dette skal bli en årlig markedsplass i Tromsø i januar under TIFF. En liste over nordamerikanske gjester vil bli offentliggjort så snart vi har en bekreftet deltakerliste.

Deltakere velges ut av Norsk filminstitutt og Filmfond Nord. Vi velger ut 20-25 av de mest relevante prosjektene som får presentere seg på scenen under TIFF, og delta på etterfølgende møter med de nordamerikanske kjøperne.

Vi oppfordrer alle produsenter til å sende inn sine aktuelle prosjekter.

Deadline for innsending: 1. oktober 2021 kl. 17.
Det vil bli gjort en utvelgelse av prosjekter innen 1. november 2021.

Har du et prosjekt som passer?
Prosjekter i utvikling eller produksjon kan søke om å delta.  Dette er prosjekter som har mottatt substansiell, reell støtte fra annen part enn produsent, og er i rute til å realiseres. Prosjekter som kun er på idéstadiet, vil ikke være aktuelle for Fiction Norway.

Alle prosjekter bør ha et estimert ferdigstillingstidspunkt.

Formater: Spillefilm og dramaserier/miniserier.

Kriterier for å kvalifisere:
1. Nordamerikanske rettigheter MÅ være tilgjengelige. Har prosjektet allerede solgt alle rettighetene til nordamerikansk distribusjon kan de ikke presenteres på Fiction Norway. Det er en fordel å nevne hvilke territorier som er tilgjengelige, evt. hvilke territorier som er solgt i søknaden.

2. Prosjektet må ha et presumptivt potensial i det nordamerikanske markedet. Dette blir en kvalitativ vurdering av NFI og Filmfond Nord. Vi tenker bredt i vår vurdering, og vil heller åpne for potensialet enn å begrense. Likevel er det ikke alle filmer eller serier som passer, og vi vil derfor presentere et kuratert utvalg prosjekter under Fiction Norway.

Slik søker du:
Påmeldingsskjema på følgende lenke: www.fictionnorway.no/2022

De som blir valgt ut må kunne levere visuelt materiale, aller helst klipp eller mood reels, som kan vises på scenen i Tromsø.

Deltakeravgift for utvalgte prosjekter er kr. 1500 pr person, og er et bidrag til markedsdagene, lunsj og felles middag. Hvert utvalgt prosjekt kan delta med to personer. 

Hva med koronasituasjonen?
Vi planlegger et fysisk arrangement i tråd med gjeldende retningslinjer. Dersom innreise- eller smittesituasjonen krever det, vil digitale/hybride løsninger vurderes. 

Vi vil i løpet av november gi nærmere informasjon om program og hvem som kommer, og håper vi får se mange gode prosjekter.

Spre gjerne ordet, vi gleder oss veldig til å se dere på Fiction Norway i 2022!

Med vennlig hilsen fra arrangørene,
Tromsø Internasjonale Filmfestival i samarbeid med Filmfond Nord, Norsk filminstitutt og Virke Produsentforeningen.

Tim Barclay
Fiction Norway 2020
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox