Tystnaden i Sàpmi

Med nærgående kamera og sterke intervjuer konfronteres vi med uakseptable handlinger samtidig som vi får møte kvinnene som står frem.

PREMIERE JANUAR 2022

Filmen tar for seg tabuer som har plaget urfolkskvinner i generasjoner. Seksuelle overgrep er ikke et urfolksfenomen, det er universelt og gjelder oss alle.

Stillhet har vært en overlevelsesstrategi, men de unge kvinnene Ida og Marion som uttaler seg i denne filmen har erfart at stillhet ikke kommer noen til gode.

Regissør: Liselotte Wajstedt
Manus: Liselotte Wajstedt
Produsent: Paranord Film AS v/Linn Henriksen