Tystnaden i Sàpmi

PREMIERE JANUAR 2022.
Med nærgående kamera og sterke intervjuer konfronteres vi med uakseptable handlinger samtidig som vi får møte kvinnene som står frem.

07.02.202210:35 Line Selfors

Filmen tar for seg tabuer som har plaget urfolkskvinner i generasjoner. Seksuelle overgrep er ikke et urfolksfenomen, det er universelt og gjelder oss alle.

Stillhet har vært en overlevelsesstrategi, men de unge kvinnene Ida og Marion som uttaler seg i denne filmen har erfart at stillhet ikke kommer noen til gode.

Regissør: Liselotte Wajstedt
Manus: Liselotte Wajstedt
Produsent: Paranord Film AS v/Linn Henriksen