Rekordstort statlig tilskudd

8,4 millioner statlige tilskuddskroner til Filmfond Nord i 2022! Dette er en økning på 1, 5 mill. fra fjoråret.

15.03.202211:52 Linda Netland

Filmbransjen i Nord-Norge kan glede seg over rekordstort tilskudd til nordnorsk langfilm, serier og spill.

Årets tilskudd er over 20 prosent høyere enn fjorårets. Tilskuddet skal matches med regionale investeringsmidler, og dette betyr at Filmfond Nord totalt vil gå inn med om lag 17. mill. i nordnorsk film i 2022.