The Pathfinder guidelines

ISFI og den samiske filmbransjen har publisert Pathfinder guidelines som inneholder råd til ikke samiske filmskapere som vil hente inspirasjon fra samisk kultur og historier.

02.06.202210:34 Line Selfors

Dokumentet tjener flere formål. Det er en praktisk guide for filmskapere som ønsker å inkludere samiske temaer, emner og personer i filmene sine.

Ønske er at filmskapere skal forholde seg til samisk kultur og historie på en respektfull måte. Dette dokumentet peker på hvilke verdier samer setter pris på og gir veiledning for å unngå uriktig fremstilling.

Dokumentet understreker fordelen med å dele og lære fra hverandre i gjensidighet og respekt for kunstens frihet.

Er du i tvil, anbefaler vi deg å ta kontakt med ISFI.

THE PATHFINDER Guidelines

Line Selfors