To millioner fra Samfunnsløftet

Filmfond Nord har fått to millioner kroner fra Samfunnsløftet i 2022.

Regionale filmmidler

Samfunnsløftet og Filmfond Nord fortsetter det gode samarbeidet om å fremme nordnorske historier – skapt av nordnorske krefter.

Midlene fra Samfunnsløftet gjør det mulig for fondet å utvikle og investere i filmer og serier fra hele landsdelen og innefor et bredt spekter av sjangere. Dette er det sjuende året Samfunnsløftet kanaliserer filmmidler gjennom Filmfond Nord. Pengene brukes i sin helhet til utvikling og produksjon.

Gjennom Samfunnsløftet markerer Sparebank 1 Nord-Norge seg som en sterk, viktig og stabil bidragsyter for filmskaperne i Nord-Norge.

Filmfond Nord
Midler fra Samfunnsløftet benyttes bl.a. til SULIS
Midler fra Samfunnsløftet benyttes bl.a. til SULIS