TOM EILERTSEN ER KONSTITUERT DAGLIG LEDER

Tom Eilertsen er konstituert som daglig leder i Filmfond Nord fra 6. februar 2023 og frem til ny leder er på plass.

Tom Eilertsen vil arbeide noen timer i uken med fondet, ved siden av sitt arbeid som partner i Bull & Co Advokatfirma AS.

Som styremedlem i Filmfond Nord siden oppstarten i 2012, kjenner Tom Eilertsen fondet godt. Han har i tillegg svært god kunnskap om audiovisuell bransje og arbeider mye med denne bransjen i sitt virke som jurist, nasjonalt og internasjonalt.

Tom Eilertsen har tidligere vært direktør i Norske film- og TV-produsenters forening (nå Virke Produsentforeningen). Han er styreleder i Stiftelsen Festivalkontoret, Kortfilmfestivalen og FilmReg, samt styremedlem i Vega Scene AS. 

Tom Eilertsen trer ut av styret i den perioden han er konstituert som daglig leder