Viktig informasjon: Andre søknadsrunde for utvikling avlyses i 2023

Andre søknadsrunde for utvikling avlyses i 2023

Filmfond Nord AS kunngjør at den planlagte andre søknadsrunden for utviklingstilskudd i 2023 ikke vil gjennomføres. I den første søknadsrunden var det et rekordstort antall søknader og mange prosjekter som fikk støtte til utvikling.

I lys av den store responsen og for å optimalisere ressursene, vil Filmfond Nord prioritere statlige midler til produksjon resten av 2023. Dette sikrer at allerede støttede prosjekter får muligheten til å bli realisert og nå et bredere publikum.

Filmfond Nord planlegger for ny runde med utviklingstilskudd i 2024.

Takk for deres forståelse og engasjement.