Tilskudd klare 27. april

Pga. stor søknadsmengde trenger Filmfond Nord lenger tid på søknadsbehandlingen enn først annonsert. Tildelingene i søknadsrunden med søknadsfrist 28. februar, vil bli offentligjort 27. april.

AKTUELT
07.04.201814:36 Linda Netland
, click to open in lightbox