Stipend til Carl Christian Lein Størmer

Carl Christian Lein Størmer er innvilget Filmfond Nords arbeidsstipend for 2021. Stipendet er på kr. 100.000.

06.10.202013:01 Linda Netland

Lein Størmer er utdannet lege, men har de siste 10 årene dedikert det meste av sin tid til film, på fulltid siden oktober 2019. Han har vært tungt involvert i over 60 musikkvideoer, syv kortfilmer, en snowboardfilm og en langfilm.

- Filmfond Nords arbeidsstipend bidrar til at jeg kan forfølge mine kunstneriske intuitive visjoner og bidra til det lokale film- og musikk/kunstmiljøet i nord, sier Lein Størmer. - Her er vi flere som sammen skaper grensesprengende kunst med et nedslagsfelt og relevans langt utover lokale og nasjonale grenser.

Ved siden av å arbeide med pågående prosjekter, vil Lein Størmer ha særlig fokus på de prosjektene som er i støpeskja og avhengig av dedikasjon og pasjon i påvente av finansering. Ved hjelp av stipendet kan han også prioritere sin kreative dannelsesreise som regissør.

Carl Christian Lein Størmer, click to open in lightbox