Produksjon og utvikling

Filmfond Nord behandlet 34 søknader høsten 2020, 7 produksjonssøknader og 27 utviklingssøknader. Det ble gitt tilskudd til 5 produksjoner og til 5 utviklingsprosjekter.

TILSKUDD HØSTEN 2020

PRODUKSJONSTILSKUDD

Det ble søkt om produksjonstilskudd på til sammen NOK 3.950.000 med et samlet budsjett på NOK 42.518.518. Fem søknader fikk innvilget tilskudd på til sammen NOK 2.050.000. På grunn av den ekstraordinære situasjonen knyttet til koronapandemien, har Filmfond Nord gitt mer i tilskudd i 2020 enn det statlige tilskuddet fondet har mottatt. Produksjonstilskuddene er derfor gitt under forutsetning av at det foreslåtte statsbudsjettet for 2021 vedtas.

Smile og Vinke
Dokumentar

Smile og Vinke er et Filmessay fra et fjærelandskap i Vesterålen. Flovann og erindringer blandes sammen i fortellingen om livets sårbarhet og det som blir igjen når noe er borte. Stranda er en invitasjon til den nysgjerrige og til det å skape. Flo og fjære hele døgnet, hele livet. En langsom pust som aldri tar slutt. Som om døden ikke fantes.

Produsent: RAMPELYS AS v/Eva Charlotte Nilsen
Regi: Eva Charlotte Nilsen
Manus: Eva Charlotte Nilsen
Produksjonstilskudd: 300.000

Burial
Dokumentar

Etter Tsjernobylkatastrofen ble atomkraftverket Ignalina i Litauen vedtatt lagt ned. BURIAL følger demonteringen av tvillingkraftverket til Tsjernobyl, satt 10.000 år i fremtiden, med et futuristisk arkeologisk tilbakeblikksperspektiv på vår tid.

Produsent: JUST A MOMENT /v Dagne Vildziunaite
Co-produsent: MER FILM AS v/Elisa Fernanda Pirir
Regi: Emilija Skarnulyte
Manus: Emilija Skarnulyte
Produksjonstilskudd: 100.000

Before We Die
Dokumentar

Bandet Hangface jobbet med de største i verden i Hollywood på tidlig 2000-tallet. 15 år senere finnes det ikke spor av bandet. Hva skjedde?

Produsent: IT'S GONNA HAPPEN AS v/Mathis Ståle Mathisen
Regi: Carl Christian Lein Størmer
Manus: Carl Christian Lein Størmer
Produksjonstilskudd: 500.000 

A Happy Day
Drama

Tre venner Hamid, Aras og Ismail, er isolert på et asylmottak i Nord-Norge. Akkurat som det snødekte vinterlandskapet som omgir dem, står tiden stille. For å unngå å bli sendt ut av landet når de fyller atten, planlegger de en flukt og inngår en pakt om å holde sammen uansett hva som skjer. Men når en av dem blir forelsket, begynner planene deres å rakne. 

Produsent: SNOWFALL CINEMA v/Hisham Zaman
Co-produsent: REIN FILM FINNMARK AS v/Mathis Ståle Mathisen
Regi: Hisham Zaman
Manus: Hisham Zaman
Produksjonstilskudd: 700.000

Tystnaden i Sápmi
Dokumentar

En dokumentarfilm som handler om overgrep og psykisk uhelse blant unge i Sápmi. Vi får innblikk i hvordan det lukkede samiske samfunnet vil tie i hjel problemene og dermed overlater de utsatte til seg selv. Filmen ønsker å finne årsaken til at så alvorlige temaer blir fortiet, og synliggjøre de uakseptable handlingene som foregår bak taushet og skam.

Produsent: PARANORD FILM AS v/Linn Henriksen
Regi: Liselotte Wajstedt
Manus: Liselotte Wajstedt
Produksjonstilskudd: 450.000

UTVIKLINGSTILSKUDD

Det ble søkt om totalt 2.700.000 kroner til manus-, prosjekt- og spillutvikling. Fem søknader fikk innvilget tilskudd på totalt 500.000 kroner. På grunn av den ekstraordinære situasjonen knyttet til koronapandemien, har Filmfond Nord gitt mer i tilskudd i 2020 enn det statlige tilskuddet fondet har mottatt. Midlene til denne rundens utviklingstilskudd er derfor hentet fra fondets regionale midler.


TILSKUDD TIL PROSJEKTUTVIKLING

Fotografens hjemlengsel
Dokumentar

En dokumentarfilm om og med den internasjonalt anerkjente fotokunstneren Rune Johansen fra Nordland.

Produsent: EVOKE FILM AS v/Bård Grape
Regi: Clive Ardagh
Manus: Clive Ardagh
Prosjektutviklingstilskudd: 100.000

Voksen kjærlighet
Dramaserie

Voksen kjærlighet er en TV-serie om kjærlighet. Handlingen finner sted der vi bor. Vi omgås mennesker vi kjenner og ikke kjenner. Hvem er vi? Hvem er de? Hvilke historier bærer vi med oss? For alle har vi en historie - og alle har vi opplevd kjærlighet; Kjærlighet ved første blikk. Tap av kjærlighet. Håpløs forelskelse. Den plutselige lidenskapen. Utroskap. Evig kjærlighet.

Produsent: ORIGINAL FILM AS v/Mona Steffensen
Regi: Marianne Ulrichsen
Manus: Erik Smith-Meyer m/flere
Prosjektutviklingstilskudd: 100.000

Hvaldimir (arbeidstittel)
Dokumentar

Når en sosial og vennlig beluga-hval blir oppdaget ved norskekysten, blir han raskt verdensberømt gjennom sosiale medier og presse, og blir døpt til Hvaldimir av det norske folk. Etter hvert trekker han hundrevis av publikummere til havnene der han bryter overflaten på jakt etter selskap og lettvint servering. Men denne livsstilen byr på problemer, og Hvaldimir er stadig truet av propeller, garn og andre ting som ikke er naturlig for ham. 

“Hvaldimir” er en film om den berømte hvalens ensomme og ofte farlige eksistens, de etiske vurderingene samfunnet må ta på hans vegne, og hans utrolige evne til å berøre hjertene til menneskene han møter på sin ferd langs norskekysten. 

Produsent: LOFOTEN FILM COLLECTIVE AS v/Inge Wegge
Regi: Regina Crosby
Manus: Regina Crosby
Prosjektutviklingstilskudd: 100.000

MINNEBOK mai 2020
Dokumentar

MINNEBOK mai 2020 er et poetisk møte med hverdagslivet til femti barn og unge i alderen 2 til 17 år. De er alle tidsvitner i den virkeligheten som oppsto da myndighetene stengte ned og gradvis åpnet landet. Deres dagligliv utspiller seg innenfor begrensninger publikum gjenkjenner. Til tross for det. I minneboka møter du barn og unges samspill og ettertenksomhet, glede og begeistring over livet.

Produsent: VILLA LOFOTEN AS v/Aaslaug Vaa
Regi: Aaslaug Vaa
Manus: Aaslaug Vaa
Prosjektutviklingstilskudd: 100.000 


TILSKUDD TIL MANUSUTVIKLING

Arctic Blue
Dokumentar

In a changing world, how do we adapt to find our home? A curious narrator follows an outdoor-loving mother, a retired fisherman and a young Spanish man through the darkness of the polar night, entwining each of their stories with the experience of an Arctic animal. Using these different environments as a springboard, Arctic Blue dives into the concepts of adaptation and home in the Arctic regions.

Manusforfatter: Ismaele Tortella
Manusutviklingstilskudd: 100.000

Fra Smile og Vinke