7. desember er siste frist for anmodning om rate

Filmfond Nord går over til ny søknadsportal ved årsskiftet. Alle regionale filmfond og -sentre skal over til tilsvarende søknadssystem som det NFI bruker fra og med januar 2021.

30.11.202016:12 Linda Netland

Siste frist for å anmode om rate i 2020 er derfor 7. desember.

Muligheten for å sende inn nye søknader stenges  fra og med 1. desember. Søknader som mottas etter dette vil bli avvist.

Filmfond Nord åpner for innsending av søknader og behandling av anmodninger via det nye søknadssystem fra medio januar. Datoen vil bli annonsert i forkant.

Vi ber om tålmodighet i overgangen til ny søknadsportal, og skal gjøre vårt beste for at overgangen går så sømløst som mulig.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt oss via post@filmfondnord.no.

, click to open in lightbox