6,9 millioner i statstilskudd

Filmfond Nord får 6.922.00 statlige tilskuddsmidler til nordnorsk langfilm i 2021. Dette er en økning på hele 2,2 millioner.

30.03.202118:24 Linda Netland

Fondet matcher statens bidrag med egne midler, og dette betyr at Filmfond Nord vil bruke totalt 14 millioner på nordnorsk film i år.

Filmfond Nord har allerede bevilget produksjonstilskudd til flere filmer i 2021, og i disse dager behandler fondet 27 nye utviklingssøknader. I tillegg pågår det flere interessante dialoger om nye prosjekter.

Shutterstock