Kontakt oss for investering

Her finner du informasjon om hva som kreves for at Filmfond Nord skal vurdere investering. Dersom du ønsker å drøfte et prosjekt for investering, ta kontakt med oss.

Vi investerer i film i nord
22.08.201613:19 Liss

Investeringer har ingen søknadsfrist, men er som regel basert på en dialog frem til søknad.

Kravene til dokumentasjon for at Filmfond Nord skal vurdere investering, er de samme som for de statlige tilskuddsmidlene. Kontakt oss på epost eller telefon.

Hvem kan søke? 

Søkeren må være et "norsk, uavhengig produksjonsselskap", slik det er definert av Kulturdepartementet i forskrift for tilskudd til audiovisuelle produksjoner. Det innebærer at søkeren må være et selskap som  

 • har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål
 • er registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret med NACE-kode 59 (Film-, video- og fjernsynsproduksjon.
 • ikke eies helt eller delvis av et kringkastingsselskap

Vi vurderer produsentens tidligere erfaringer i søknadsbehandlingen. 

En utenlandsk hovedprodusent må ha gjennomføringsavtale med en norsk co-produsent fra et "norsk, uavhengig produksjonsselskap".  

Hva investerer vi i/gir vi støtte til?

 • Langfilm, drama- eller dokumentarserier

Hvordan er søknadsprosessen? 

I investeringsdialogen med Filmfond Nord vektlegges følgende: prosjektets regionale forankring, manus, prosjektbeskrivelse og kalkyle/budsjett.

I prosjektbeskrivelsen skal det redegjøres for opptakssteder i ett eller flere av fylkene Nordland, Troms og Finnmark, anslag om spending under opptaksperioden, bruk av lokal stab og/eller skuespillere.

I tillegg må vi ha:

 • endelig og signert budsjett
 • finansieringsplan
 • produksjonsplan
 • markedsføringsplan
 • distribusjonsavtale
 • oversikt over stab og skuespillere
 • oversikt over filmens inntektspotensiale og tilbakebetalingsplan

Basert på denne dokumentasjonen skriver administrasjonen en innstilling til styret som tar en beslutning om investering.