Søk produksjonstilskudd

Her finner du informasjon om hva som kreves for å søke produksjonstilskudd.

LØPENDE SØKNADSBEHANDLING

LØPENDE SØKNADSBEHANDLING

Filmfond Nord gir tilskudd til produksjon av langfilm, drama- eller dokumentarserier med solid forankring i Nord-Norge. For å få søknad behandlet må den sendes via Regportal.

Søknaden må være i tråd med Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon og våre retningslinjer.

Hvem kan søke? 

Søkeren må være et "norsk, uavhengig produksjonsselskap", slik det er definert av Kulturdepartementet i Forskrift for tilskudd til audiovisuell produksjon. Det innebærer at søkeren må være et selskap som  

 • har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål
 • er registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret med NACE-kode 59 (Film-, video- og fjernsynsproduksjon)
 • ikke eies helt eller delvis av et kringkastingsselskap

Vi vurderer produsentens/produksjonsselskapets soliditet og tidligere erfaringer i søknadsbehandlingen. 

En utenlandsk hovedprodusent må ha gjennomføringsavtale med en norsk co-produsent i et "norsk, uavhengig produksjonsselskap".  

Hva gir vi tilskudd til?

 • Langfilm (over 60 min.), drama- eller dokumentarserier med solid forankring i Nord-Norge.

Hva må søknaden inneholde?

Søknad må inneholde manus, prosjektbeskrivelse og kalkyle/budsjett.

I søknaden/prosjektbeskrivelsen skal det redegjøres for opptakssteder i ett eller flere av fylkene Nordland, Troms og Finnmark, anslag om regionalt forbruk (spending) under opptaksperioden, bruk av lokal stab og/eller skuespillere.

Videre må vi ha:

 • endelig og signert budsjett 
 • finansieringsplan
 • produksjonsplan
 • markedsføringsplan
 • distribusjonsavtale
 • oversikt over stab og skuespillere
 • oversikt over filmens inntektspotensiale og ev. tilbakebetalingsplan

Basert på denne informasjonen skriver administrasjonen en innstilling til styret som tar beslutning om tilskudd.

Filmfond Nord benytter FilmRegs felles søkerportal, Regportal, som vil lede søker gjennom prosessen.