Kriterier for regional tilknytning

For at et prosjekt skal komme i betraktning for tilskudd til prosjektutvikling og produksjonstilskudd fra Filmfond Nord, må det være forankret i landsdelen – i tillegg til å ha høy kvalitet og kommersielt potensial.

PROSJEKTUTVIKLING OG PRODUKSJONSTILSKUDD

For å oppfylle kravet om regional tilknytting må prosjektet få 5 av 10 mulige poeng, fordelt utfra følgende vekting:

Produksjonsselskap/co-produksjonsselskap med adresse i regionen: 2 poeng

Alle nøkkelpersoner (prod., regi, manus) har folkeregistrert adr. i regionen: 3 poeng

Hvis de tre nøkkelpersonene er samme person, eller et prosjekt kun har tilknyttet f. eks. produsent/manus, og begge bor i regionen, regnes det som alle nøkkelpersoner bor i regionen.

Hvis noen av nøkkelpersonene ikke har folkeregistrert adresse i regionen, blir poengfordelingen slik:

Produsent/co-produsent bor i regionen: 1 poeng

Manusforfatter bor i regionen: 1 poeng

Regissør bor i regionen: 1 poeng

Produksjonen er ikke lagt til regionen: 0 poeng

Mindre enn 50% av produksjonen er lagt til regionen: 1 poeng

Mer enn 50% av produksjonen er lagt til regionen: 2 poeng

100% er lagt til regionen: 3 poeng

Regionalt forankret historie: 1 poeng

*Regionalt forankret tematikk: 1 poeng

*Et prosjekt skapt av personer bosatt i regionen vil automatisk bli ansett som regionalt forankret tematikk.

Kriteriene er forankret i Filmfond Nords vedtekter og retningslinjer:

"Filmfond Nord skal fremme profesjonell audiovisuell produksjon i Nordland, Troms og Finnmark, og bidra til å profilere landsdelen i Norge og utlandet. Fondet skal bidra til økt verdiskapning for filmbransjen og skape ringvirkninger for lokalt næringsliv i forbindelse med filmproduksjoner.

Fondet skal være en vesentlig bidragsyter til at landsdelen utvikler film og spill som egen næring, øker antall langfilm- og dramaserieinnspillinger, øker antall arbeidsplasser i film- og spillbransjen samt videreutvikler og beholder film- og spillfaglig kompetanse."