Rammetilskudd til produksjonsselskap

Er du nyskapende produsent i Nord-Norge og har mangfold og kjønnsbalanse som en del av forretningsplanen? Da kan du søke rammetilskudd fra Filmfond Nord. Rammetilskuddet har en øvre grense på 300.000,- og en tidsramme på 2 år. 

SØKNADSFRIST 1. OKTOBER
30.08.201816:02 Linda Netland

Det produksjonsselskapet som får innvilget rammetilskudd, vil automatisk få innvilget prosjektutviklingstilskudd til inntil tre prosjekter a kr. 100.000 pr. prosjekt i løpet av en to-årsperiode, såfremt disse er innenfor fondets virkeområde og i tråd med fondets retningslinjer.

Et produksjonsselskap som har fått rammetilskudd kan ikke søke om utvikling til andre prosjekter i løpet av denne to-årsperioden.

Prosjektutviklingstilskudd som omfattes av rammetilskuddet gis etter levert søknad i Regportal, men har ikke søknadsfrist.

Søknaden om rammetilskudd må inneholde en beskrivelse av følgende:

  • Selskapets erfaring og økonomiske soliditet
  • Selskapets tidligere nyskaping, og planer for videreføring av dette
  • Selskapets praksis og planer for mangfold og kjønnsbalanse
  • Selskapets langsiktige perspektiver for drift i regionen
  • Selskapets kompetanse innenfor prosjektutvikling og evne til å skape et kreativt og profesjonelt fagmiljø

Søknaden bør ikke overstige 1.500 ord (ekskl. vedlegg). 

Vedlegg til søknaden:

  • Årsregnskap for de siste tre år
  • Oversikt over selskapets tidligere og nåværende produksjoner

Søknadsfrist er 1. oktober.

Søknaden sendes til post@filmfondnord.no og merkes "Søknad Rammetilskudd".

, click to open in lightbox