Berit Valle Leitvoll

Administrasjonsleder

05.01.202114:39 Linda Netland

Berit Valle Leitvoll er utdannet siviløkonom og har bred erfaring innenfor økonomi/rådgivning i privat næringsliv og offentlig virksomhet. I åtte av de ti siste årene har hun vært seniorrådgiver i Innovasjon Norge, med et spesielt ansvar for kreative næringer. I denne tiden har hun hatt kontakt med filmbransjen i Nordland, for å fremme gode utviklingsprosjekter og næringsutvikling i den nordligste landsdelen. Berit har også arbeidet med finansiering av prosjekter, investering av risikokapital og kjenner til virkemiddelapparatet innenfor film.

E-post: berit@filmfondnord.no

Tlf: +47 413 18 444

, click to open in lightbox