Forlenget søknadsfrist

Høstens søknadsfrist for tilskudd til utvikling og produksjon er forlenget, fra 27. september til 6. oktober. Dette er en følge av at tidspunktet for styrebehandlingen er endret. Årets siste tildelinger vil bli vedtatt på styremøtet 22. november.

AKTUELT
13.09.201713:46 Linda Netland

Vi minner om at søknadene må sendes via Filmsøk. Desom du ønsker å drøfte investering i prosjektet framfor eller i tillegg til søknad om tilskudd, ta kontakt med filmkonsulent Gjermund Gisvold eller daglig leder Linda Netland.

, click to open in lightbox