Søknader under behandling

Filmfond Nord fikk inn 24 søknader til årets siste søknadsfrist for offentlig tilskudd.

AKTUELT
10.10.201710:44 Linda Netland

Siste søknadsfrist for 2017 var 6. oktober, og Filmfond Nord fikk inn 17 søknader til utvikling av spillefilm, 4 til utvikling av dokumentar, 2 til produksjon av spillefilm og 1 til produksjon av dokumentar.

Med et samlet budsjett på 39.921.090,- er det søkt om tilskudd på totalt 3.800.000,

Årets siste tildelinger vil bli vedtatt på styremøtet 21. november.

Shutterstock
, click to open in lightbox