Ett konsolidert filmfond i nord

Troms fylkeskommune har gått inn i Filmfond Nord og landsdelen har fått ett felles filmfond.

08.09.201615:19 Linda Netland

Fredag 12. februar 2016 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Filmfond Nord AS, der Troms ble medeier. Filmfond Nord er dermed ett av totalt tre konsoliderte filmfond i Norge, en prosess initiert av kulturdepartementet gjennom Filmmeldingen som kom i 2015.

I tillegg går Kulturnæringsstiftelsen inn med privat kapital i fondet.

Filmfond Nord ble etablert i 2012 med Nordland og Finnmark som eiere. Gjennom at Troms fylkeskommune nå går inn som tredje eier, gir de fondet ansvar for å forvalte midler som er avsatt til film i fylket.

FilmCamp er og vil fortsatt være en sentral aktør i Troms, og deres aktivitet vil være et viktig supplement til Filmfond Nords arbeid.

Som konsolidert fond vil Filmfond Nord i tillegg til investeringsmidlene fra eierne og Kulturnæringsstiftelsen, motta midler fra Kulturdepartementet.

-Dette er en strålende nyhet! Det betyr at vi får mer ressurser og kapital som forvaltes til film i Nord-Norge. Filmfond Nord vil bli en betydelig aktør i filmsammenheng, sier styreleder Trud Berg.

-Samtidig vil samarbeidet kunne bidra til at viktige, nordnorske historier fortelles, og at nordnorske filmtalenter ivaretas og løftes frem.

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com / Bodø
, click to open in lightbox