Søknadsrekord

Filmfond Nord fikk inn 42 søknader til første søknadsfrist for offentlig tilskudd i 2018. Dette er ny rekord.

02.03.201811:37 Linda Netland

Søknadsfristen var 28. februar 2018, og søknadene fordeler seg slik: 24 søknader om midler til utvikling av spillefilm/drama, 6 til utvikling av dokumentar, 7 til produksjon av spillefilm/drama og 4 til produksjon av dokumentar, samt 1 søknad til utvikling av spill. 

Søknadene har et samlet budsjett på 75.764.835 kroner, og det er søkt om tilskudd på totalt 11.409.998 kroner.

Tildelinger vil bli vedtatt på styremøte 26. april og offentliggjort 27. april.

 

Filmfinansiering, click to open in lightbox