Statsbudsjettet: Solid økning til regionale fond

Forslaget til statsbudsjett for 2019 er gledelig nytt for Filmfond Nord og de to andre regionale filmfondene i Norge.

08.10.201812:23 Linda Netland

I budsjettet er det foreslått en økning på hele 11 prosent til fondene, fra 20,8 millioner kroner i 2018 til 23,3 millioner i 2019.

Tilskuddene fra staten forutsetter at hvert enkelt fond skaffer regionale/lokale midler som minst tilsvarer de statlige midlene.

Fordelingen av midlene knyttes opp mot aktivitetene i de ulike regionene.

  • 80 prosent fordeles etter en aktivitetsbasert indeks ut fra hvor mye midler som tildeles den regionale aktivitet som bygger mest bransje.
  • 20 prosent fordeles etter Norsk filminstitutts vurdering av resultater og foreliggende realistiske planer for hvordan fondet styrker regionene som kraftsenter for film.
, click to open in lightbox