Rammetilskudd til Alfred Film og TV

Alfred Film og TV AS er tildelt rammetilskudd fra Filmfond Nord for 2020/21.

26.09.201917:53 Linda Netland

Alfred Film og TV har fokus på TV-underholdningsproduksjoner og satser på utviklingsvolum og høyt tempo. Selskapet utviklet programserien «Jakten på Nordlyset» som ble kjøpt av TVNorge og vist på kanalen i fjor. Selskapet har flere nye prosjekter i produksjon for norske og utenlandske kanaler og jobber med å utvikle innhold for nye plattformer. Med sin lokalisering i Tromsø fokuserer selskapet spesielt på å fortelle historier fra nordnorsk virkelighet, og har produksjoner på gang i hele landsdelen.

Det kom inn seks søknader om rammetislkudd innen fristen 1. september, og tilskuddet ble tildelt i Filmfond Nords styremøte 26. september. Rammetilskuddet er på 300.000 kroner har en øvre grense på 100.000 pr. prosjekt.

Rammetilskudd ble innført i fjor og ble da tildelt Fabelfjord AS for 2019/20.

Marius Fiskum
Silje Burgin-Borch i Alfred Film og TV AS.
Leder og produsent i Alfred Film og TV AS, Silje Burgin-Borch., click to open in lightbox