Arbeidsstipender til Marja Bål Nango og Tord Theodor Olsen

Gjennom årlige arbeidsstipend gir Filmfond Nord manusforfattere, regissører og produsenter i regionen mulighet til kunstnereisk videreutvikling. Arbeidsstipend for 2020 er tildelt Marja Bål Nango fra Skibotn og Tord Theodor Olsen fra Bodø.

26.09.201918:31 Linda Netland

Marja Bål Nango er manusforfatter og regissør som vil ta steget fra kortfilm til spillefilm. Hun arbeider med tematikker fra et kjernesamisk område hvor reindrifta er sentral. Her utforsker hun de samiske kjønnsrollene – hvordan man forholder seg til dem og hvordan man blir behandlet om man bryter med de fastlagte normene. Dette har hun gjort i Njuokčamat/Tungene (2019) og hun fortsetter å fordype seg i dette gjennom ytterligere en kortfilm og en spillefilm i utvikling.

Tord Theodor Olsen driver selskapet Rabalder produksjon. Han har de siste årene blant annet skrevet, regissert og produsert 2 lengre kortfilmer for barn og en tredje er nå finansiert og i ferd med å produseres. Tord har en rekke prosjekter i utvikling, og et særlig fokus på mellommenneskelige historier for barn. Han har utviklet et eget filmspråk for sine barnefilmer, og han vil i enda sterkere grad konsentrere sin virksomhet mot manusutvikling og regi.

Det kom inn 18 søknader innen fristen 1. september. Arbeidsstipendene ble tildelt i Filmfond Nords styremøte 26. september og hvert stipend er på 100.000 kroner.

Ordningen ble innført i fjor, og stipend ble da tildelt dokumentarfilmskaper Trude Berge Ottersen og produsent Mona Steffensen.

Shutterstock
, click to open in lightbox