MER PENGER TIL NORDNORSKE FILMSKAPERE

Filmfond Nord er garantert en økning på over 2,3 millioner kroner dersom regjeringens forslag til statsbudsjett vedtas. Dette er over 50 prosent mer enn årets tilskudd.

Statsbudsjettet 2021
07.10.202013:17 Linda Netland

Filmfond Nord har i lang tid påpekt at filmbransjen i Nord-Norge har kommet urimelig dårlig ut fordi fordelingsmodellen ikke har tatt hensyn til fondenes utgangspunkt, startkapital og historikk. I forslag til statsbudsjett for neste år retter regjeringens opp i dette, og det er en gledelig nyhet for nordnorske filmskapere.

- Vi er tilfredse med at kulturdepartementet også ser denne urimeligheten og har endret det. Arbeidet med å bygge en bærekraftig nordnorsk filmbransje tok et steg i riktig retning i dag, sier daglig leder i Filmfond Nord, Linda Netland.

Fondet har arbeidet målrettet sammen med sine eiere, fylkeskommunene Nordland og Troms og Finnmark, for å få justert fordelingsmodellen.

Når det gjelder statsbudsjettet for øvrig, er det Filmfond Nords oppfatning at det fordeles for lite penger ut til både sentre og fond, og vil adressere dette gjennom FilmReg. 

 

, click to open in lightbox