Forsker på filmbransjen i nord

Har du fått tilsendt en spørreundersøkelse på e-post fra «Nettskjema»? Da oppfordrer vi deg til å svare!

12.11.202012:04 Linda Netland

Nordnorsk Filmkommisjon har satt igang et prosjekt for å få større innsikt i den nordnorske filmbransjen. Målet er å øke forståelsen for hva som skal til for at bransjen skal utvikle seg godt videre.

Om du er en del av den nordnorske filmbransjen og ikke har mottatt undersøkelsen, send en e-post til filmkommisjonær Hilde Korsæth, hilde@northernnorwayfilm.no. Undersøkelsen inkluderer alle deler av bransjen (også TV, spill m.m.). 

Et tilsvarende forskningsarbeid har ikke vært gjort tidligere. Bjørn Eirik Olsen som tidligere ledet Kultunæringsstifltelsen og nå er forsker ved Handelshøyskolen UiT – Norges arktiske universitet, er faglig ansvarlig for undersøkelsen. 

Samisk Filminstitutt er samarbeidspartner for prosjektet. Filmfond Nord, Nordnorsk Filmsenter og Filmklynge Nord har bidratt til utformingen og vil bruke resultatene for å styrke sitt arbeid videre.

Rapporten fra undersøkelsen vil offentliggjøres på åpningskonferansen under TIFF i januar 2021.

Shutterstock
Nordnorsk filmbransje under lupen
, click to open in lightbox