Engasjerer administrasjonsleder

Filmfond Nord styrker den administrative kapasiteten og engasjerer Berit Valle Leitvoll som administrasjonsleder i 60 prosent stilling fra 1. januar til 31. juni 2021.

30.12.202012:54 Linda Netland

Filmbransjen er i endring på mange nivåer. Det arbeides med nye forskrifter på nasjonalt hold, strømmetjenestene styrker grepet om markedet og strukturene for finansiering er i forandring.

- Filmfond Nord ønsker å være åpen, offensiv og mulighetsorientert i møtet med endringene. Derfor styrker vi den administrative kapasiteten en periode. De kommende månedene vil vi analysere fondets bidrag til verdiskapningen i den nordlige filmbransjen og optimalisere driften for fremtiden. Berits Valle Leitvolls erfaring og kompetanse vil være høyst relevant og verdifull i denne prosessen, samtidig som hun vil veilede søkere og følge opp prosjekter, sier daglig leder Linda Netland.

Berit Valle Leitvoll er utdannet siviløkonom i Bodø og har bred erfaring innenfor økonomi/rådgivning i privat næringsliv og offentlig virksomhet. I åtte av de ti siste årene har hun vært seniorrådgiver i Innovasjon Norge, med et spesielt ansvar for kreative næringer. I denne tiden har hun hatt kontakt med filmbransjen i Nordland, for å fremme gode utviklingsprosjekter og næringsutvikling i den nordligste landsdelen. Berit har også arbeidet med finansiering av prosjekter, investering av risikokapital og kjenner til virkemiddelapparatet innenfor film.

– Jeg gleder meg til å bli en del av Filmfond Nord og få jobbe med filmbransjen igjen. Jeg håper jeg kan bidra med å gjøre filmfondets virkemidler tydelige for bransjen, fremme effektivitet i søknadsprosessen, samt være med på å synliggjøre den verdiskapning filmbransjen i nord representerer, sier Berit Valle Leitvoll.

Gjermund Gisvold avslutter sitt engasjement som filmkonsulent i Filmfond Nord 31. desember etter 3,5 år. Fondet vil inntil videre kjøpe/leie inn film- og spillfaglig kompetanse for prosjektvurdering.

Privat
, click to open in lightbox