w

Gjermund Gisvold

Filmkonsulent

07.09.201613:50 Liss Marie Jakobsen

Gjermund Gisvold er både forfatter og manusforfatter. Han er utdannet ved forfatterstudiet ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø og debuterte med romanen Gjøkungen i 2015. Han har blant annet skrevet tre manus for den kroatiske regissøren Nevio Marasovic – den første, Goran, hadde premiere i 2016.

Gisvold har studert nordisk språk og litteratur og blant annet arbeidet som lærer, før han gikk forfatterstudiet i Tromsø.  Han har vært benyttet som frilans filmkonsulent, holdt manusverksteder for Midtnorsk Filmsenter og vært mentor for unge filmskapere. 

Stillingen som filmkonsulent i Filmfond Nord er en treårig prosjektstilling som er delvis finansiert gjennom prosjektet NORTH. Prosjektet skal samle, styrke og synligjøre de filmfaglige ressursene i landsdelen og er finansiert av Innovasjon Norge og Kulturnæringsstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge.

E-post: gjermund@filmfondnord.no
Mobil: +47 960 46 519