w

Om Filmfond Nord

Filmfond Nord et ett av tre regionale filmfond i Norge. Fondet er et aksjeselskap og eies av Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.

31.08.201608:13 Linda Netland

Fondet har som mål å øke antall innspillinger i Nordland, Troms og Finnmark, samt være et viktig bidrag til å videreutvikle filmbransjen og skape flere filmrelaterte arbeidsplasser i regionen.  Fondet er et kommersielt fond som i første rekke skal toppfinansiere produksjon av kinofilmer og tv/dramaproduksjoner.

I tillegg får Filmfond Nord årlige tilskuddsmidler fra staten, som benyttes til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner etter søknad gjennom portalen filmsøk.