w

Om Filmfond Nord

Filmfond Nord et ett av tre regionale filmfond i Norge. Fondet er et aksjeselskap og eies av Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.

31.08.201608:13 Linda Netland

Fondet har som mål å øke antall innspillinger i Nordland, Troms og Finnmark, samt være et viktig bidrag til å videreutvikle filmbransjen og skape flere filmrelaterte arbeidsplasser i regionen.  Fondet er et kommersielt fond som i første rekke skal toppfinansiere produksjon av kinofilmer og tv/dramaproduksjoner.

I tillegg til de tre eierfylkene bidrar Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge med årlige investeringsmidler.

Investeringsmidlene for 2016 utgjør totalt 6.000.000 kroner.

Filmfond Nord har i tillegg fått  4.880.000 i tilskuddsmidler fra staten som benyttes i sin helhet til utvikling og produkjson av film etter søknad.