w

Søk midler til prosjektutvikling

Med prosjektutvikling menes det arbeidet som gjøres fra manuset er produksjonsklart og frem til opptaksstart.

FRISTER: 28. februar og 28. september
22.08.201612:56 Liss

TO ÅRLIGE FRISTER: 28. februar og 28. september. Det søkes via Filmsøk.

Prosjektutviklingsmidler skal normalt benyttes til pilot, locationbefaring, visuelt arbeid i forbindelse med finansiering (trykksaker, animasjon, stillsfoto, eller lignende).

Hvem kan søke?

 • Søker må være bosatt i Nordland, Troms eller Finnmark fylke, være regissør og/eller produsent med erfaring fra spillefilm eller tilsvarende.
 • Midlene skal benyttes til prosjektutvikling for langfilm, drama- eller dokumentarserier.
 • Prosjekter med handling fra Nord-Norge vil bli prioritert.

Det er en forutsetning at prosjektet blir innspilt og produsert i Nordland, Troms og/eller Finnmark fylke, men deler av produksjonen kan gjøres andre steder, dersom dette er godkjent av styret i Filmfond Nord.

Hva skal søknaden inneholde?

 • Synopsis, handlingsbeskrivelse eller prosjektbeskrivelse.
 • Manus
 • Fremdriftsplan
 • Budsjett for hvordan midlene fra Filmfond Nord skal benyttes.
 • CV for søker/søkere.
 • Kopi av opsjonsavtale dersom søknaden bygger på et opphavsrettslig beskyttet verk.
 • Opplysninger om hvorvidt prosjektet tidligere har vært utviklet med offentlig støtte.
 • Opplysninger om søknader til, evt. tilskudd fra andre offentlige instanser.

Godkjenning og fremdrift

 • Når prosjektutviklingen er fullført skal det rapporteres til Filmfond Nord i henhold til fremdriftsplan.
 • Det vil være en tidsbegrensning på bruk av midlene på fire måneder med mindre annet avtales.
 • Ved eventuelle manglende levering i henhold til avtalen skal 50 % av midlene tilbakebetales innen 6 måneder.

Søknadsbeløp

 • Maksimalt søknadsbeløp er 100.000,-

Filmfond Nord benytter Filmsøk som vil lede søker gjennom prosessen.

Utbetaling

Midlene utbetales i to rater.

 1. 60% utbetales ved tilsagnsbrev.
 2. 40% utbetales ved ferdigstilt prosjekt og innlevert sluttrapport.

Unntak

1. Hvis søker har regional tilknytning, men manglende kompetanse/utdannelse/erfaring, kan det gjøres unntak ved at søker benytter seg av en veileder/mentor i samme fagfunksjon som søker. Denne veileder/mentor skal ha bred erfaring fra spillefilm eller tilsvarende prosjekt det søkes om. Søker skal selv inngå skriftlig avtale med veileder/mentor, og denne skal godkjennes av Filmfond Nords ledelse og styre.

2. Det er en forutsetning at prosjektet er forankret i regionen, og at søker skal være tilknyttet regionen. Hvis søker ikke er tilknyttet regionen (Nordland, Troms eller Finnmark), skal vedkommende gjøre grundig rede for prosjektets forankring i regionen. Filmfond Nord vil så gjøre en individuell vurdering av søknaden, se for øvrig Filmfond Nords generelle retningslinjer.