Søk produksjonstilskudd

Her finner du informasjon om hva som kreves for å søke produksjonstilskudd.

LØPENDE SØKNADSBEHANDLING
07.09.201614:09 Liss Marie Jakobsen

LØPENDE SØKNADSBEHANDLING

Kravene til søknad om stalige tilskuddsmidler til produksjon er de samme som for søknad om investeringsmidler. NB! Det er søknadsstopp frem til medio januar da vi går over til ny søknadsportal.

Hvem kan søke? 

Søkeren må være et "norsk, uavhengig produksjonsselskap", slik det er definert av Kulturdepartementet i forskrift for tilskudd til audiovisuelle produksjoner. Det innebærer at søkeren må være et selskap som  

 • har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål
 • er registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret med NACE-kode 59 (Film-, video- og fjernsynsproduksjon.
 • ikke eies helt eller delvis av et kringkastingsselskap

Vi vurderer produsentens tidligere erfaringer i søknadsbehandlingen. 

En utenlandsk hovedprodusent må ha gjennomføringsavtale med en norsk co-produsent fra et "norsk, uavhengig produksjonsselskap".  

Hva investerer vi i/gir vi støtte til?

 • Langfilm, drama- eller dokumentarserier med solid forankring i Nord-Norge.

Hva må søknaden inneholde?

Søknad må inneholde manus, prosjektbeskrivelse og kalkyle/budsjett.

I søknaden/prosjektbeskrivelsen skal det redegjøres for opptakssteder i ett eller flere av fylkene Nordland, Troms og Finnmark, anslag om regionalt forbruk (spending) under opptaksperioden, bruk av lokal stab og/eller skuespillere.

Videre må vi ha:

 • endelig og signert budsjett 
 • finansieringsplan
 • produksjonsplan
 • markedsføringsplan
 • distribusjonsavtale
 • oversikt over stab og skuespillere
 • oversikt over filmens inntektspotensiale og ev. tilbakebetalingsplan

Basert på denne informasjonen skriver administrasjonen en innstilling til styret som tar beslutning om tilskudd.

Merk at det må fremgå hva slags tilskudd man søker; regional toppfinansiering (investering) eller tilskudd gjennom de statlige midlene.

Filmfond Nord benytter FilmRegs felles søkerportal som vil lede søker gjennom prosessen. Portalen endres nå og nye søknader tas først imot medio januar 2021 når den nye portalen er i drift.