w

Forskrift for tilskudd

Fra og med 1. januar 2017 tildeles statlige tilskudd i henhold til "Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon".  

26.01.201716:03 Linda Netland

Fra og med 1. januar 2017 tildeles statlige tilskudd i henhold til Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Alle tilskudd fra Filmfond Nord blir tildelt i henhold til forskriften og i tråd med Filmfond Nords retningslinjer. 

Shutterstock