w

BJØRN EIRIK OLSEN

Styremedlem

22.08.201616:17 Liss

Bjørn Eirik Olsen er daglig leder i Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge. Han bakgrunn i fra strategi og ledelse, FoU og internasjonal markedsføring. Bjørn Eirik Olsen sitter også i styret til Norsk Filminstitutt.